• ЕИК/ПИК:206739110
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:София
 • Име на фирмата на латиница:Trust Broker Solutions
 • Адрес в Sellers.bg:tbs.sellers.bg
 • Категория:Недвижими имоти
 • Адрес:бул. :Ал. Стамболийски" 105
 • Телефон:0988830688
 • E-mail:office@tbsestates.bg
Страница:

"Тръст Брокер Сълюшънс" ООД
 • Град: София
 • Адрес: бул. :Ал. Стамболийски" 105
 • Телефон/и: 0988830688,
 • E-mail: office@tbsestates.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: office@tbsestates.bg

Kauzi.bg logo